Kepelbagaian Tema 100 Gurindam

Oleh: MAWAY

Gurindam Warisan Ibunda merupakan naskhah penting yang membuktikan bahawa penciptaan gurindam masih subur dalam kalangan masyarakat. Malah, kepelbagaian nasihat yang terkandung dalam gurindam membuktikan bahawa puisi tradisional ini mampu mengungkap setiap sudut kehidupan dari permulaan kehidupan seorang bayi sehinggalah ke tarikan nafas yang terakhir.

Artikel ini dipetik daripada Tunas Cipta Mei 2016.

  • Share/Bookmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *