Metafora dan Metonimi dalam Cerpen

Oleh: S.M. Zakir

Dalam metafora suatu pernyataan itu digantikan oleh sesuatu yang lain yang mempunyai persamaan dengannya. Misalnya “rumah kecil” digantikan dengan “gubuk”, atau “ghairah” menjadi “api”. Sementara metonimi, suatu lambang itu dihubungkaitkan dengan pemerihalan yang lain, misalnya “raja” digantikan dengan “payung negeri”. Dalam kata lain metonimi memerlukan konteks untuk penggunaannya. Sedangkan metafora ialah pergantian langsung perkataan yang boleh sahaja berlaku walaupun tanpa konteks. Metafora ialah suatu kiasan atau perbandingan yang terbentuk daripada idea dan imej. Sementara metonimi ialah perlambangan yang dilahirkan daripada konteks.

Artikel ini dipetik daripada Tunas Cipta Mei 2016.

  • Share/Bookmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *