Ekfrasis, Intertekstual dan Pengaruh

Oleh: Nisah Haron

Ini bukan bermakna karya yang dihasilkan melalui kaedah ekfrastik mahupun intertekstual tidak lagi asli. Dalam pengkaryaan, keaslian dilihat dari sudut ekspresi, iaitu kaedah karya tersebut dihasilkan. Kreativiti diberi nilai kepada cara sesebuah idea itu dibentuk. Mengambil contoh yang lebih mudah; semua kek dan dekorasinya berasal daripada bahan yang serupa, iaitu tepung, telur, mentega, gula dan air. Namun, hasil kek dan dekorasi itu berbeza-beza bergantung pada kreativiti, keberanian dan kesan ekfrasis serta sejarah setiap cef.

Artikel ini dipetik daripada Tunas Cipta Julai 2016.

  • Share/Bookmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *