Proses Membentuk Sastera

Oleh: S.M. Zakir

Cerpen “Hiro-Syma” mungkin bukanlah cerpen yang benar-benar luar biasa, tetapi cerpen ini memperlihatkan bagaimana ia memberikan kesegaran kepada persepsi pembaca dengan menukarkan kehadiran biasa cerita menjadi sesuatu yang mengesankan dan diingati oleh pembaca kesannya ini. Cerpen ini memperlihatkan bagaimana proses pembentukan sastera berlaku melalui olahan yang melibatkan kreativiti dan imaginasi serta pemikiran yang berpadu serentak. Di sinilah “sastera” terbentuk dan inilah fungsi sastera.

Artikel ini dipetik daripada Tunas Cipta Oktober 2016.

  • Share/Bookmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *