Kebijaksanaan Jalan Terbaik Menuju Bahagia

Oleh: Khairul Anum Mohd Ali

Lazimnya pengarang akan menyelitkan unsur konflik berserta jalan peleraiannya dalam karya sastera hingga menjadi salah satu tarikan kepada pembaca untuk membaca karya tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana karya sastera itu ialah cerminan masyarakat dan masyarakat perlu mengetahui jalan penyelesaian ketika  berdepan dengan apa-apa sahaja konflik kehidupan. Justeru, benarlah seperti yang dikatakan oleh sarjana dan ahli akademik bahawa sastera berperanan sebagai pendidik masyarakat.

Artikel ini dipetik daripada Tunas Cipta November 2016.

  • Share/Bookmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *