Akar dan Akal Budi Melayu

Oleh: Nisah Haron

Walau bagaimanapun, untuk mencari kelainan itu kita tidak boleh meninggalkan asal usul sastera Melayu yang mempunyai akar yang berbeza daripada sastera dalam budaya masyarakat lain. Dalam kebanyakan budaya, tradisi sasteranya tetap terbahagi kepada dua, iaitu sastera lisan dan sastera tulisan. Secara mudahnya, sastera tulisan berkembang dalam kalangan orang biasa manakala sastera tulisan berakar di istana yang menjadi penaung para pengarang ini.

Artikel ini dipetik daripada Tunas Cipta November 2016.

  • Share/Bookmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *