Karya Sastera sebagai Dokumen Sosiobudaya: Satu Pengenalan

Oleh: Faizuddin Hashim

Dua contoh karya sastera lain yang dapat diangkat sebagai dokumen sosiobudaya masyarakat termasuklah novel Mariga karya Amil Jaya (2012) dan novel Pasungan karya Dahiri Saini (2015). Dua novel ini menceritakan perilaku masyarakat setempat. Mariga menceritakan kehidupan masyarakat Murut di Sabah, manakala Pasungan menceritakan masyarakat Samarahan di Sarawak. Novel-novel ini mengetengahkan amalan tradisi masyarakat Murut dan Samarahan untuk diceritakan kembali kepada masyarakat mereka ataupun untuk pendedahan kepada masyarakat lain. Meskipun, perjalanan cerita dua karya ini mungkin direka oleh penulis sendiri, namun unsur budaya dan tradisi yang dibawa dalam karya ini menjadikannya sebagai dokumen sosiobudaya masyarakat tersebut.

Artikel ini dipetik daripada Tunas Cipta Bil. 5 2017.

  • Share/Bookmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *