Dunia Subaltern, Suara yang Terpinggir

Oleh: Ayu Anis Adlina

Golongan yang dipinggirkan tidak mampu menyuarakan nasib mereka lantaran kuatnya pengaruh hegemoni golongan atasan yang sentiasa wujud di sekelilingnya. Antara contoh masyarakat subaltern, termasuklah buruh, petani, golongan wanita, masyarakat luar bandar dan pelbagai lagi.

Golongan wanita masyarakat subaltern sering kali dipinggirkan dan menjadi mangsa penindasan. Hak mereka sebagai wanita seperti hak untuk memberi pendapat, memilih pasangan hidup, mendapat pendidikan yang selayaknya, dihormati dan sebagainya telah dinafikan. Penafian hak-hak inilah yang dimaksudkan dengan konsep “dipinggirkan”.

Artikel ini dipetik daripada Tunas Cipta Bil. 7 2017

  • Share/Bookmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *