Konsep Minda Tertawan dari Perspektif Pascakolonialisme

Oleh: Aina Nabila Ahmad

Dalam hal ini, kesusasteraan menerusi tema pascakolonialisme dilihat menjadi wahana penting ke arah membebaskan permasalahan minda tertawan dalam kalangan masyarakat merdeka sebagai satu kesedaran intelektual dan pengukuhan semula nasionalisme bangsa. Oleh itu, konsep minda tertawan ini dikupas menerusi dua buah novel sastera, iaitu Naratif Ogonshoto (2009) oleh Anwar Ridhwan dan The Inheritance of Loss (2006) oleh Kiran Desai. Kedua-dua teks ini jelas memperlihatkan pertembungan antara Timur dengan Barat, serta nilai dan idealisme Barat yang mempengaruhi budaya dan pemikiran watak yang terjajah dalam konteks pascakolonialisme.

Artikel ini dipetik daripada Tunas Cipta Bil. 8 2017

  • Share/Bookmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *